Felhasználási feltételek

Üzleti feltételek

internetes portál holidaytoursinturkey.com
érvényes és 2020. február 15-től hatályos
utazások, szórakozási, kaland- vagy egyéb rendezvényekre szóló jegyek foglalásához és értékesítéséhez szabadidő eltöltésére a www.holidaytoursinturkey.com internetes címen található online áruházon keresztül
BEVEZETŐ RENDELKEZÉS
1.1. Szervező
zz1.1.1. A holidaytoursinturkey.com internetes portált a következő cég üzemelteti: Trips in Turkey, Alanya Öğretmenevi Sok. 3 / C 07400. (a továbbiakban: „Szervező”).
1.2. Üzleti partner
1.2.1. A Szervező fent említett üzleti partnere az MBJ servis sro, IČ 07931433 gazdasági társaság, amelynek székhelye: Budějovická 2056/96, 140 00, Prága 4 – Krč, a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe bejegyezve. C. szakasz, 310073 beszúrás (a továbbiakban csak „Üzleti partner”).
1.2.2. A Szervező elérhetőségei az alábbiak:
a) telefon: +90 850 307 65 77
b) elektronikus cím (e-mail): info@holidayinturkey.com.tr
c) levélkézbesítési cím: Öğretmenevi Sok. 3/C
07400 Alanya
1.2.3. Az Üzleti Partner elérhetőségei:
a) telefon: +420 244 402 289
b) elektronikus cím (e-mail): info@holidayinturkey.com.tr
c) levélkézbesítési cím: Budějovická 2056/96, 140 00, Prága 4 – Krč
1.3. A holidaytoursinturkey.com internetes portál
1.3.1. A szervező az (URL) holidaytoursinturkey.com címen elérhető internetes domainen működik
az online rendszer lehetőséget biztosít az ügyfeleknek helyfoglalásra és utazások vásárlására, jegyek kulturális, szociális,
szórakozás, kaland, sport vagy egyéb szabadidős tevékenység. A szervező a weben
a portálok utazási és jegyajánlatokat tesznek közzé.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1. pontja szerint kötött szerződés alapján a szervező vállalja, hogy a megrendelő részére utazást és a szükséges jegyeket megszervezi. 3. pontja alapján az ügyfél vállalja, hogy az utazást és a jegyeket a Kbt. 4.
A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
3.1. A portál ajánlatok formájában tartalmaz információkat az utazásokról, beleértve az egyes utazások árait is. Az utazási árak az összes kapcsolódó díjjal együtt vannak feltüntetve. Az utak árának 20%-os regisztrációs díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza, mivel minden megajánlott utazást az Európai Unión kívüli országokban bonyolítanak le, ahol az általános forgalmi adót nem kell fizetni.
3.2. Az utazási árak mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek a webportálon. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megtárgyalt feltételek mellett köthessen szerződést.
3.3. A szerződés megkötésére elektronikus úton, a megrendelőlap kitöltése és elküldése alapján kerül sor, mely az utazás kiválasztott nevére való kattintást követően jelenik meg az ügyfél számára. Ezt követően az ügyfél kitölti a dátumot és a létszámot, majd rákattint a „FOGLALÁS MOST” gombra, majd az ún. Foglalási űrlapra, ahol a megrendelőlap a következőket tartalmazza:
a) lefoglalt utazás,
b) az utazás fizetésének módja,
c) szállás szállodák,
3.4. Az Üzletszabályzat előző pontja szerint elkészített megrendelés elküldése előtt az Ügyfél jogosult a megrendelésben megadott adatait ellenőrizni és megváltoztatni, akár az adatbevitel során felmerülő hibák észlelésének és kijavításának lehetőségére is tekintettel. megrendelése az Ügyféltől. Az Ügyfél a megrendelését a „Küldés” gomb megnyomásával küldi el, a teljesített és elküldött megrendelés szerződéskötési javaslatnak minősül. A megrendelés elküldésének feltétele jelen Üzleti Feltételek jóváhagyása, amelyek a szerződés részét képezik. A megrendelésben szereplő adatokat a Szervező helyesnek tekinti. A Szervező az Ügyfél megrendelésének beérkezését legkésőbb 24 órán belül e-mailben igazolja vissza a Megrendelő megrendelésben megadott elektronikus címére.
3.5. A Szerződés a Szervező általi megrendelés-átvétel (elfogadás) kézbesítésének időpontjában jön létre, amelyet a Szervező a Megrendelő elektronikus címére e-mailben megküld a Megbízónak, a megrendelés elfogadása (elfogadás) során.
3.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a szerződés megkötését indoklás nélkül is megtagadja.
3.7. Egyes utazások esetében a dátum módosulhat vagy törölhető kapacitás, éghajlati vagy szervezési okok miatt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő által a megrendelésben választott időpontot megváltoztassa, erről a lehetőségről az Ügyfelet időben értesítenie kell, és amennyiben csereidőpontot nem fogad el, elállhat a szerződéstől és visszatérítésre jogosult. a befizetett regisztrációs díjból.
3.8. Az ügyfél a szerződés megkötésekor beleegyezik a távközlési eszközök használatába. Az Ügyfélnél a szerződéskötéssel összefüggésben a távközlő eszközök igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségeket (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) az Ügyfél maga viseli, ezek a költségek nem térnek el az alapköltségektől. mérték.

UTAZÁSOK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
4.1. Az utazás ára az ajánlatban szerepel, az Ügyfél egy Megrendelésen belül több utazást nem rendelhet.
4.2. Az utazás ára az ajánlatban minden díjjal együtt szerepel (további információ a 3.1. pontban).
4.3. Az ügyfél a megrendelésen belül az alábbi módok egyikén választhatja ki az utazási ár fizetési módját:
• készpénz nélküli átutalás a Szervező Üzleti Partnerének bankszámlájára
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: payment-support@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
• készpénz nélküli fizetési kártya. (Jelenleg megoldás alatt)
4.4. A Szervező minden esetben az utazás teljes árának 20%-ának megfelelő regisztrációs díjat kér a Megrendelőtől.
4.5. Az utazás árának 20%-ának megfelelő regisztrációs díj Szervező Üzletfél bankszámlájára történő átutalással történő megfizetése esetén az ennek az árnak megfelelő összeg a szerződés megkötésétől számított 72 órán belül esedékes. A nem készpénzes fizetés Szervező Üzleti Partner számláján történő jóváírásáig az utazásról kötelező érvényű visszaigazolás nem történik. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szervező bizonyos utazások esetében idővel módosíthatja az árat. Abban az esetben, ha a Megrendelés elküldése és a szerződés megkötése közötti időszakban az igényelt utazás ára megváltozik, erről a Szervező megállapodástervezettel tájékoztatja az Ügyfelet a további intézkedésről.
4.6. A regisztrációs díj ellenértékének az utazási ár 20%-ának megfelelő fizetési kötelezettsége az összeg Szervező Üzletfél bankszámláján történő jóváírása pillanatában teljesül. Az összeg Üzleti Partnere bankszámláján történő jóváírását követően a Szervező a fizetésről visszaigazolást állít ki az Ügyfélnek, és azt elektronikus formában megküldi az Ügyfél Elektronikus Címére.
FOGLALÁSI DÍJ
5.1. Az ügyfél által a Szervező Üzleti Partnere számlájára befizetett 20%-os foglalási díj mindenkor a Szlovák Köztársaságban vezetett bankszámláján marad az utazás Megrendelő általi tényleges lehívásáig.
AZ ÜGYFÉL JOGAI A SZERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI
6.1. Ügyfél jogai
6.1.1. Az ügyfél utalvány vagy SMS felmutatásával utazást sorsolhat az ajánlatban meghatározott feltételek szerint.
6.2. A Szervező kötelezettségei
6.2.1. A Szervező köteles gondoskodni arról, hogy a Megrendelő az utazást az ajánlatban meghatározott feltételekkel, hibátlanul sorsolja ki.
6.2.2. Nem minősül hibának, ha a Megbízó részére a megrendelésben meghatározott időpontnál változás áll be, ha az Ügyfelet az időpont módosításának lehetőségéről maga a Szervező előzetesen értesítette a Kbt. 3.7.
6.3. Az utazással kapcsolatban az Ügyfél minden esetben köteles betartani a Szervező által meghatározott szabályokat. Köteles továbbá az utazás helyszínén az üzemeltetési és látogatási szabályokat betartani.
ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL
7.1. Lásd „Az utazáson való részvétel részletes feltételei”
A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
8.1. A szervező a Törökországi Turisztikai Minisztérium által kiadott legmagasabb „A” típusú (9019-es számú) engedély alapján jogosult a megállapodás szerinti tevékenységekre.
8.2. Az ügyfél ezennel vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a 1765. §-a szerint. 2. -a Ptk.
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
9.1. Az üzleti feltételek a www.holidaytoursinturkey.com weboldalon érhetők el
9.2. Az üzleti feltételekről Megrendelő a szerződéskötési eljárásnak megfelelően, a megrendelés elküldése előtt a Kbt. 3.5. és 3.6, és a kliens kinyomtathatja vagy elmentheti azokat az Internet böngésző funkcióival.
9.3. A megkötött szerződéseket a Szervező elektronikus formában archiválja és nem hozzáférhető.
9.4. Az ügyfél a megrendeléseiről e-mail üzenetek formájában kap tájékoztatást az e-mail címére.
SZÁLLÍTÁS
10.1. A nyilatkozat az ügyfél e-mail címére kézbesíthető.
Záró rendelkezések
11.2. Amennyiben a Szerződéssel létrejött jogviszonyok nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaznak, úgy a Szervező és a Megrendelő megállapodnak abban, hogy ezekre a kapcsolatokra a szlovák jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.
11.3. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
Ügyfélvonal CZ: +420 244 402 289
Ügyfélvonal Törökország: +90 850 307 65 77
E-mail: info@holidayinturkey.com.tr